Διακηρύξεις

Πρόσκληση σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό Λογοτύπου του ΟΣΕΘ

Ο ΟΣΕΘ προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό των λογοτύπων του και καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τις προτάσεις του έως την 15/11/2017 σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης 1/2017.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 2/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

Θεσσαλονίκη 04-06-2015

thepta_new.png

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 1/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

thepta_new.png