Διακηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 2/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

Θεσσαλονίκη 04-06-2015

thepta_new.png

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 1/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

thepta_new.png