Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για στελέχωση γραφείου ΣΒΑΚ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για σύναψη δύο (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για στελέχωση γραφείου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με συνολική προβλεπόμενη δαπάνη €24.300,00 συν ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τους όρους της από 21-11-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 3/2013.

thepta_new.png

Προκήρυξη διαγωνισμού τηλεοπτικού clip

Το ΣΑΣΘ συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2013, στην καμπάνια της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιων Μεταφορών (UITP) «Κερδίζουμε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Grow with Public Transport» και στο πλαίσιο του διακρατικού έργου ATTAC (Attractive Urban Transport for Accessible Cities – Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για Προσβάσιμες Πόλεις) προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό παραγωγής τηλεοπτικού clip.

thepta_new.png

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το ευρωπαϊκό έργο NODES

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) προκηρύσσει διαγωνισμό για σύναψη δύο (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου NODES (New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges) με συνολική προβλεπόμενη δαπάνη έως €64.000,00 κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τους όρους της από 31-5-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 2/2012.

logo-nodes-full.png

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για ανάθεση έργου στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου ECOTALE

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τεχική και Επιστημονική υποστήριξη του ΣΑΣΘ στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου διακρατικής συνεργασίας ECOTALE – External Costs Of Transport And Land Equalization» Διακρατικής Συνεργασίας του Προγράμματος INTERREG IVC, με συνολικό προϋπολογισμό €34.400 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τους όρους της από 7-5-2013 προκήρυξης και με αριθμό 1/2013.

interreg_ivc_new.png

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για ανάθεση έργου στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου ECOTALE

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τεχική και Επιστημονική υποστήριξη του ΣΑΣΘ στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου διακρατικής συνεργασίας ECOTALE – External Costs Of Transport And Land Equalization» Διακρατικής Συνεργασίας του Προγράμματος INTERREG IVC, με συνολικό προϋπολογισμό €34.400 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τους όρους της από 7-5-2013 προκήρυξης και με αριθμό 1/2013.

ecotale_new.png

Προκήρυξη διαγωνισμού τηλεοπτικού spot

 

Το ΣΑΣΘ συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2012 και στο πλαίσιο του διακρατικού έργου ATTAC (Attractive Urban Transport for Accessible Cities – Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για Προσβάσιμες Πόλεις), στο Πρόγραμμα συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό παραγωγής τηλεοπτικού σποτ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2012

Το  Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, εγκατεστημένα σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Δημόσιων Αρχών Αστικών Μεταφορών» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «European Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υποστήριξη του διακρατικού έργου ATTAC

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ'αριθμ. 5/2011, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο "Διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του διακρατικού έργου Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities – Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για Προσβάσιμες Πόλεις, (ATTAC)" στα πλαίσια του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης της ΕΕ (Transnational Cooperation Programme South-East Europe).