Διακηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2014

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»

thepta_new.png

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 6/2011 για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ