Πρόσφατες παρουσιάσεις

 • Διερεύνηση υλοποίησης γραμμής τραμ στη Θεσσαλονίκη
  (09/2012) > attac_2nd_mobforum2012.pdf (882.19 KB)
 • Βιώσιμη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: ο σημερινός και μελλοντικός ρόλος του ΣΑΣΘ
  (05/2012) > eox_240512_papaioannou.pdf (2.2 MB)
 • Ημερίδα "Σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" με το μελλοντικό δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς της Θεσσαλονίκης" στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CIVITAS CATALIST
  (04/2011) > civitas_presentation_papaioannou.pdf (244.14 KB)
 • Η Διαχείριση της Κινητικότητας σε εποχές κρίσης
  > mmove.pdf (1.71 MB)
 • Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών
  > ringroadpublictransport.pdf (1.71 MB)
 • Ο ρόλος των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη
  > sasth-environment.pdf (2.2 MB)
 • Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης
  > sasth-thasth.pdf (446.78 KB)