Νέα

Έναρξη λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Νο 4Α

Ανακοινώνεται από 1.1.2011 η έναρξη λειτουργίας της κυκλικής γραμμής Νο 4Α «Καλαμαριά - Χαριλάου» αντίρροπης διαδρομής προς την διαδρομή της γραμμής Νο 4Β.

Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών (αστικών και υπεραστικών)

Σύμφωνα με το αντίστοιχο δελτίο τύπου, μετά την έγκριση του Σ.Α.Σ.Θ. και του Νομάρχη Θεσσαλονίκης τίθενται σε  ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011, οι ρυθμίσεις της από 8.4.2010 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., που κυρώθηκε με το Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α), και αφορά την αναδιάρθρωση των αστικών και υπεραστικών δημόσιων επιβατικών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή του Επαρχείου Λαγκαδά.

Έργο: Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου κυκλοφορίας

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης