Χαιρετισμός Προέδρου ΣΑΣΘ, Ι. Παλαιστή

Ιωάννης Παλαιστής (Πρόεδρος ΣΑΣΘ)

Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν το βασικό πυλώνα στις σύγχρονες κοινωνίες για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης. Η μείωση του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται από τις καθημερινές μετακινήσεις προσώπων, στις αστικές κυρίως περιοχές, η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών και η δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Επιπροσθέτως, οι δημόσιες συγκοινωνίες όπως άλλωστε και ολόκληρος ο χώρος των μεταφορών, αποτελούν έναν τομέα στον οποίο η τεχνολογία δύναται να κάνει αισθητή την παρουσία της βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και αυξάνοντας την ταχύτητα, την ευκολία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις προσώπων με δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αυτή βρίσκει εφαρμογή στα συστήματα αυτόματου προσδιορισμού θέσης, διαχείρισης στόλου, στην πληροφόρηση των επιβατών και πολιτών, στην ηλεκτρονική πληρωμή κομίστρου και σε εφαρμογές τηλεματικής σαν αυτές που εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζει με επιτυχία ο Ο.Α.Σ.Θ.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάληψη δράσης εκ μέρους του Σ.Α.Σ.Θ. στη διαμόρφωση πολιτικών και την εφαρμογή μέτρων που θα οδηγήσουν σταδιακά στην ενίσχυση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και στην αλλαγή νοοτροπίας των μετακινουμένων σχετικά με τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Το Σ.Α.Σ.Θ. με βασική αρμοδιότητα το σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών και την εποπτεία των δημόσιων συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιδιώκει μέσα από την ουσιαστική συνεργασία όλων των φορέων, τη διαμόρφωση πολιτικών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, την εφαρμογή σημαντικών μέτρων προτεραιότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως οι λεωφορειολωρίδες, την ανάπτυξη και υλοποίηση ευφυών συστημάτων, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τα τελευταία χρόνια το Σ.Α.Σ.Θ., μέσα από διάφορες δράσεις του και κυρίως μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, έχει την ευκαιρία να διερευνήσει διάφορα θέματα στους τομείς ενδιαφέροντός του, που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος δημόσιων αστικών μεταφορών και τελικά διευκολύνουν τους πολίτες στις καθημερινές του μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, καθώς η Θεσσαλονίκη βαδίζει για την προσεχή δεκαετία προς το στόχο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου δικτύου αστικών μέσων μεταφοράς, το Σ.Α.Σ.Θ. μελετά, βάσει των ευρωπαϊκών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη,  τη συγκοινωνία με μικρά ευέλικτα λεωφορεία, το μετρό και τις επεκτάσεις του, το τραμ, τη θαλάσσια συγκοινωνία, τη βελτίωση των συνθηκών μετεπιβίβασης, τη δημιουργία σύγχρονων τερματικών σταθμών, κτλ.

Οι παραπάνω στόχοι, καθώς και οι μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν στον τομέα των μεταφορών μέσα στα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να εκπληρωθούν αποτελεσματικότερα μέσω μιας μελλοντικής μετεξέλιξης του Σ.Α.Σ.Θ. σε φορέα μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως έχει ήδη μελετηθεί και προταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το Σ.Α.Σ.Θ., μέσα από μια άριστη συνεργασία πρωταρχικά με τον Ο.Α.Σ.Θ., το μοναδικό φορέα εκτέλεσης δημόσιας αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη σήμερα, καθώς επίσης με όλους τους κρατικούς και τοπικούς φορείς, και φυσικά με τους πολίτες, θα εργαστεί για να επιτύχει για τη Θεσσαλονίκη τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την καλή λειτουργία του συστήματος αστικών συγκοινωνιών για το περιβάλλον, την οικονομία και τελικά την ποιότητα ζωής στην πόλη.

 

Ιωάννης Παλαιστής

Πρόεδρος ΣΑΣΘ