Τεχνικές Προδιαγραφές Δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - περιφερειακών

Αρ. απόφασης 19/2018 της 2ας Μαΐου 2018

ΕΚΘΕΣΗ­ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα έκθεση, προϋπολογισμού δαπάνης 11.140,00 €, πλέον Φ.Π.Α., περιγράφεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΙΙ. ANTIKEIMENO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια ΗΥ, περιφερειακών και λογισμικών για τις ανάγκες των εργαζομένων του ΟΣΕΘ.

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια νέων συστημάτων Η/Υ, τα οποία μπορούν να είναι είτε ολοκληρωμένα συστήματα είτε αυτοτελή μέρη προς σύνθεση (Περιγραφή 1α έως 1ιγ) και περιγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

α. Επεξεργαστής

Intel Pentium CPU Core (i5 ή i7) ή

AMD Ryzen

ή επεξεργαστή με καλύτερα χαρακτηριστικά

Συχνότητα λειτουργίας >= 3GHz

Cache >= 6 MB

Cores >= 4

CMOS <= 22nm

Package: Box (Cpu+cpu fan)

β. Μητρική κάρτα

Standard-ATX ή Micro-ATX

4 θέσεις για μνήμη DDR4 (2 sets of Dual Channels)

Δυνατότητα για μνήμη RAM >= 16GB

USB ports >= 4 εκ των οποίων USB 3.0 >= 3

SATA ports >= 4 εκ των οποίων SATA 3 6.0Gb/s >= 2

PCI Express 3.0 x16 slots >= 1

PCI Express 2.0 x1 slots >= 1

1 x PS/2 Port,

1 x D-Sub Port,

1 x RJ-45 LAN ports,

HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone,

extra usb slots connections onboard

γ. Κουτί

Mini/Midi tower,

External: 2x usb slots

Audio/MicrophoneJack

δ. Τροφοδοτικό

>=500W PFC,

Low Noise lvl idle: <=22dB, 24pin connector,

OverPower and Short circuit protection,

On/off button

ε. Μνήμη RAM

Τύπου DDR4, χωρητικότητας >= 8 GB

συχνότητας >= 2000MHz

στ. Σκληρός δίσκος

Τεχνολογίας SSD (Solid State Drive),

σύνδεσης SATA 3,

χωρητικότητας >= 160GB,

Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: >= 520 MB/Sec

ζ. Κάρτα γραφικών

Υποστήριξη DirectX 11, μνήμη ≥ 1.8GB,

Memory Interface/Type 128/DDR5,

DVI/VGA and/or HDMI outputs

η. Κάρτα δικτύου

Gigabit 100/1000 Mbits/sec Ethernet (auto sensing)

θ. Κάρτα ήχου

5.1 CH HD Audio ή 7.1 CH HD Audio ή καλύτερη

ι. Οπτικά Μέσα

DVD+R/+ RW Τεχνολογίας εγγραφής Dual Layer,

16x Dvd-read 24x Dvd-write

ια. Οθόνες

Έγχρωμη, LED, λόγος διαστάσεων 16:9 ή 16:10,

Ελάχιστο μέγεθος >= 20”,

ανάλυση >= 1920 x 1080,

χρόνος απόκρισης <= 5ms,

φωτεινότητα >= 240cd/m2,

συνδεσιμότητα VGA, DVI-D and/or HDMI.

ιβ. Πληκτρολόγια

Τυπικό 101/102 πλήκτρων PS/2 ή USB Ελληνική διάταξη

ιγ. Ποντίκια

Οπτικό ποντίκι USB με ροδέλα

2. Λειτουργικό σύστημα

Microsoft Windows 10 64bit Greek with latest updates

3. Λογισμικό γραφείου

Ελληνικό Word, Excel, Powerpoint

4. Web Camera

Full HD, 1920 x 1080, 15 Megapixel, USB, ενσωματωμένο μικρόφωνο με αυτόματη μείωση θορύβου

5. Switch-Συνδέσεις τοπικού δικτύου

16 ports, ταχύτητα δικτύου 10/100/1000

6. Καταστροφέας εγγράφων

Χωρητικότητα κάδου >= 15lt,

staple/wire/Α4 paper destroyer,

αρ. χρηστών > 5

Εγγύηση Η/Υ

Εγγύηση κατασκευαστή >=3 έτη (parts & replacement on site)

Εγγύηση οθονών

Εγγύηση οθόνης 0 pixel >=2 έτη on site

 

 

IV. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

αα

Είδος

CPV

Μον.

Μέτρ.

Ποσό-τητα

Τιμή μον.

Αξία

  1.  

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με οθόνες, πληκτρολόγια και ποντίκια

30214000-2

τεμάχιο

12

765,00 €

9.180,00 €

  1.  

Λειτουργικό Σύστημα*

48624000-8

τεμάχιο

12

0,00 €

0,00 €

  1.  

Λογισμικό Γραφείου

48920000-3

τεμάχιο

12

135,00 €

1.620,00 €

  1.  

Web Camera

30237240-3

Τεμάχιο

1

70,00 €

70,00 €

  1.  

Switch

32420000-3

τεμάχιο

3

30,00 €

90,00 €

  1.  

Καταστροφέας εγγράφων

30123000-7

τεμάχιο

1

180,00 €

180,00 €

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

11.140,00 €

Φ.Π.Α

2.673,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

13.813,60 €

 

*Περιλαμβάνεται στην τιμή των Η/Υ