Σύνδεσμοι

  • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - www.yme.gr
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - www.ypeka.gr
  • Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης - www.mathra.gr
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης - www.damt.gov.gr
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) - www.pkm.gov.gr
  • Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=89