Στόχοι & προτεραιότητες

Ο ΟΣΕΘ (διάδοχος του ΣΑΣΘ), σχεδιάζει, προγραμματίζει, εποπτεύει και ελέγχει τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

Περιοχή Ευθύνης ΣΑΣΘ

Περιοχή ευθύνης του Σ.Α.Σ.Θ.

Σύντομα ο ιστότοπος θα εμπλουτιστεί.