Σκοπός & Αρμοδιότητες

Η Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει κοινωφελή σκοπό και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει σκοπό την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσίων επιβατηκών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τροχιάς καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου κα με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.