Πρώτη συνάντηση εργασίας της τοπικής ομάδας του ευρωπαϊκού έργου SUNRISE

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 η πρώτη συνάντηση εργασίας της τοπικής ομάδας του ευρωπαϊκού έργου SUNRISE, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Νέου Ρυσίου με έντονη την παρουσία των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή τους.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των παρευρισκομένων για το έργο, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμά και την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στη διάρκεια ζωής του SUNRISE καθώς και η σύσταση την Ομάδας Πυρήνα (Core Group) του Νέου Ρυσίου, ομάδα που θα αποτελέσει το βασικό μέσο έκφρασης της γνώμης, του οράματος, των ιδεών και των ανησυχιών που σχετίζονται με την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση κινητικότητας της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Έργο SUNRISE του Προγράμματος Horizon 2020 ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και έχει διαρκεια 48 μηνών. Σκοπός του, είναι η αντιμετώπιση συνήθων προκλήσεων αστικής κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς μέσα από δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις κινητικότητας.

 

Στο έργο συμμετέχει η ΟΣΕΘ ΑΕ ενώ το Νέο Ρύσιο επιλέχθηκε μετά από συνεργασία με τον Δ. Θέρμης ως περιοχή εφαρμογής καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για νέους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων κινητικότητας που προκύπτουν σε επίπεδο γειτονιάς.

Σε ευρωπαικό επίπεδο οι έξι πόλεις που έχουν επιλεγεί από την κοινοπραξία ως «Εργαστήρια κινητικότητας» σε επίπεδο γειτονιάς θα εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις κοινωνικο-τεχνικής φύσης, ως προϊόντα συν-δημιουργίας (co-creation). με σκοπό να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπως π.χ. η εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, οι εύκολοι και σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, η ταυτότητα κλπ που αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών της πρότασης και την ενεργοποίηση των πολιτών. Εκτός του Νέου Ρυσίου οι πέντε (5) περιοχές - γειτονιές που συμμετέχουν στο έργο είναι το Mάλμο, η Βουδαπέστη, το Σάουθεντ, η Ιερουσαλήμ και η Βρέμη.

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία των εκπροσώπων του επικεφαλής του πακέτου εργασίας 1 του SUNRISE, URBANISTA, οι οποίοι ήρθαν από το Αμβούργο για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου, ενώ μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και διαδραστικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι παρευρισκόμενοι έγινε η πρώτη χαρτογράφηση των κοινωνικών ομάδων τις οποίες αφορά το SUNRISE. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της σύγχρονης μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την καταγραφή των τοπικών αναγκών και προβλημάτων της περιοχής ενώ η διαδικασία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της α’ φάσης του έργου (διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης προβλημάτων και αναγκών) ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά την διαμόρφωσαν μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.

Οι παρευρισκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα με μια ανοιχτή πρόσκληση για όλη την τοπική κοινωνία του Νέου Ρυσίου.

 

1.jpg
ΣυνημμένοΜέγεθος
1.jpg36.29 KB