Προσωρινές τροποποιήσεις γραμμών αστικής συγκοινωνίας Νο33/33Α και Νο39/39Α

ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε ότι, μετά από σχετική απόφαση του ΣΑΣΘ (2675/30.09.2016) κατά τη διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ερυθρού Στραυρού στην περιοχή Βότση, η λειτουργία των διερχομένων γραμμών αστικής συγκοινωνίας τροποποιείται ως εξής:

Α. Διαδρομές γραμμών αστικής συγκοινωνίας

Γραμμές αστικής συγκοινωνίας Νο33 και Νο39

Διαδρομή μετάβασης (από Τ.Σ. Κηφισιάς προς κέντρο)

Οι γραμμές αστικής συγκοινωνίας Νο33 και Νο39 θα εκκινούν από τον Τ.Σ. Κηφισιάς και θα ακολουθούν τη διαδρομή: Ποσειδώνος --> κλάδος εισόδου στην Αν. Περιφερειακή Οδό –-> Αν. Περιφερειακή Οδός --> Εθνικής Αντίστασης --> Ερυθρού Σταυρού --> Ζηργάνου.

Διαδρομή επιστροφής (προς Τ.Σ. Κηφισιάς)

Η διαδρομή επιστροφής δεν επηρεάζεται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Γραμμές αστικής συγκοινωνίας Νο33Α και Νο39Α

Διαδρομή μετάβασης (από Τ.Σ. Κηφισιάς προς κέντρο)

Οι γραμμές αστικής συγκοινωνίας Νο33Α και Νο39Α θα εκκινούν από τον Τ.Σ. Κηφισιάς και θα ακολουθούν τη διαδρομή: Ποσειδώνος --> κυκλικός κόμβος εμπορικού κέντρου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» --> Ποσειδώνος προς βόρεια --> κλάδος εισόδου στην Αν. Περιφερειακή Οδό –-> Αν. Περιφερειακή Οδός --> Εθνικής Αντίστασης --> Ερυθρού Σταυρού --> Ζηργάνου.

Διαδρομή επιστροφής (προς Τ.Σ. Κηφισιάς)

Η διαδρομή επιστροφής δεν επηρεάζεται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Β. Στάσεις αστικής συγκοινωνίας

Η στάση «ΣΧΟΛΕΙΟ» (Γ-11/007) επί της οδού Ερυθρού Σταυρού στην κατεύθυνση προς την οδό Εθν. Αντιστάσεως, δεν θα εξυπηρετείται.

Η στάση «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (Γ-11/021) επί της Ποσειδώνος δεν θα εξυπηρετείται από τις γραμμές Νο33Α και Νο39A κατά τη διαδρομή μετάβασης (από Τ.Σ. Κηφισιάς προς κέντρο). Στη διαδρομή επιστροφής των προαναφερθεισών  γραμμών η εξυπηρέτηση δεν τροποποιείται.

Οι στάσεις «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Γ-11/002) και «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ» (Γ-11/006) επί της Εθν. Αντιστάσεως, εντάσσονται στη λειτουργία των γραμμών στη διαδρομή μετάβασης (από ΤΣ Κηφισιάς προς κέντρο).

Οι τροποιήσεις εφαρμόζονται απο την Δευτέρα 03-10-2016.