Οργάνωση

Σύνθεση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο είναι επταμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχει τριετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του ν.2898/2001 (71Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμ Α 64918/5560/27-12-2013 (ΥΟΔΔ 8) απόφαση.

Το ΣΑΣΘ αποτελείται από τα παρακάτω επτά (7) μέλη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 8/Υ.Ο.Δ.Δ./15-01-2014:

 • Παλαιστής Ιωάννης, Οικονομολόγος-ΑΞ/ΚΟΣ Ε.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πρόεδρος ΣΑΣΘ.
 • Γίδαρης Βασίλειος, Δημόσιος Υπάλληλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (Αντιπρόεδρος ΣΑΣΘ).
 • Δαιμονάκος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
 • Τερζανίδης Χρήστος, Συντξιούχος, εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Δημαρέλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος της ΠΕΔΚΜ.
 • Παγώνης Παναγιώτης, Τεχνικός ΟΑΣΘ, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
 • Τυριακίδης Θεόδωρος, Αστυνομικός Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης.


Αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου ορίσθηκαν οι:

 • Κυριακού Δέσποινα, Δημόσιος Υπάλληλος, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Μωραϊτης Μιχαήλ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
 • Πορφυριάδου Ανθή, Καθηγήτρια ΑΤΕΙΘ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Περιφερειακού  Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Χατζηβρέττας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού-Ευόσμου, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΠΕΔΚΜ.
 • Σιαμπάνης Δημήτριος, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
 • Δομζαρίδης Φώτιος, Υποδιευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης.


Επιστημονικοί συνεργάτες

Η επιστημονική τεκμηρίωση και η τεχνική  υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων  παρέχεται από τους παρακάτω Επιστημονικούς Συμβούλους - Συγκοινωνιολόγους:

 • Βλαχοδημητρόπουλο Παναγιώτη, Συγκοινωνιολόγο MSc, Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ.
 • Κωνσταντινίδου Χριστιάνα, Συγκοινωνιολόγο MSc (eng), Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτωρα του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
 • Πασχαλίδου Χριστίνα, Συγκοινωνιολόγο MSc, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΠΘ.
 • Βίζμπα Χρύσα, Συγκοινωνιολόγο MSc, Περιβαλλοντολόγο ΜSc, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΠΘ.
 • Κομνιανού Δήμητρα, Συγκοινωνιολόγο MSc, .
 • Σάμουελ Αλέξιος Σαλέμ, Συγκοινωνιολόγο MSc (Southampton), Περιβαλλοντολόγο MSc (ΑΠΘ), Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ.
 • Θεοδωρή Αναστασία, Συγκοινωνιολόγο MSc, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΠΘ.
 • Σπάνδου Μαρία, Dr Συγκοινωνιολόγο, Συγκοινωνιολόγο MSc, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΠΘ.


Γραμματεία

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τις:

 • Καρατεπελή Βασιλική
 • Κατσάκου Ευαγγελία