Δράσεις

 

Υλοποιημένα έργα και παρεμβάσεις του Σ.Α.Σ.Θ.

Διαμόρφωση Πολιτικής

1. Προωθεί καινοτόμα συστήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών (ηλεκτρονική πληρωμή κομίστρου, πληροφόρηση μετακινουμένων) ασκεί κοινωνική πολιτική (προώθηση αιτημάτων και παροχών προς ΑμεΑ, μείωση 50% του κομίστρου σε άτομα άνω των 65 ετών)

2.  Κατάρτιση πρότασης νέας τιμολογιακής πολιτικής του ΟΑΣΘ - Πρωτοποριακή και πρωτότυπη παρέμβαση - τομή στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (θεσμοθετήθηκε και θα αρχίσει να υλοποιείται από 1-9-05/ θα γίνουν σύντομα επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό)

3. Διαρκής συνεργασία με το ΥΜΕ για θέματα αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχους την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας και υλοποίησης του έργου του ΟΑΣΘ (δόθηκαν στο Υπουργείο προτάσεις για έναν λειτουργικότερο Οργανισμό και, κυρίως, προτάσεις για την μετεξέλιξη, την καλύτερη οργάνωση αλλά και την πλήρη και ουσιαστική στελέχωση, καλύτερη λειτουργία, χρηματοδότηση, οργανόγραμμα και πιθανή μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε άρτιο σχεδιαστικό και ελεγκτικό μηχανισμό)

4. Έναρξη λειτουργίας με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα , της υπηρεσίας μεταφοράς ΑμεΑτου ΟΑΣΘ (από τον Απρίλιο 2005). Το ΣΑΣΘ ολοκλήρωσε τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας και προώθησε για υπογραφή Υπουργού μέσα σε 20 μόλις ημέρες. Έγιναν εικαστικές παρεμβάσεις από γνωστό καλλιτέχνη στα οχήματα / εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για το επιβατικό κοινό - η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά

5. Διαδικασίες και συνεργασία με ΟΑΣΘ, Δήμο Θεσσαλονίκης και Τροχαία για την αποκατάσταση φθορών, βλαβών και προβλημάτων στις εγκαταστάσεις και στις κάμερες παρακολούθησης παραβατών στις λεωφορειολωρίδες (με δαπάνες και μέριμνα του ΟΑΣΘ/Αύγ.'05)

6. Διερεύνηση του πλαισίου και συνεργασία με ΟΑΣΘ, ΔΕΠΑ και ερευνητικούς φορείς για εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (εκπόνηση προδιαγραφών μελέτης)

7. Ο ΟΡ.ΘΕ σε συνεργασία με το Σ.Α.Σ.Θ. ανέθεσε με την 12/11/29-08-02 απόφαση Ε.Ε./ΟΡ.ΘΕ. την εκπόνηση της μελέτης «σκοπιμότητα, εφικτότητα & εφαρμογή Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων ομόρροπης ή και αντίρροπης φοράς προς την υπόλοιπη κυκλοφορία σε σημαντικούς οδικούς άξονες του Π.Σ.Θ.». Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά με την 6/15/4.9.2003, με την παρακολούθηση και επίβλεψη του Σ.Α.Σ.Θ., του ΟΡ.ΘΕ., του Ο.Α.Σ.Θ., της Τροχαίας και των επηρεαζόμενων Δήμων Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης. Μετά από πρόταση του ΣΑΣΘ προωθείται η χρηματοδότηση των έργων κατασκευής από το Υπουργείο Μεταφορών (Αύγουστος 2005).

8. Το Σ.Α.Σ.Θ., ως όφειλε βάσει του Νόμου σύστασης και λειτουργίας του, εκπόνησε μελέτη διερεύνησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τεχνολογιών στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. Η μελέτη ανέδειξε το Φυσικό Αέριο ως την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την πόλη βάσει κριτηρίων όπως η διαθεσιμότητα και η τιμή του καυσίμου, το κόστος των οχημάτων, η ωριμότητα της τεχνολογίας, οι εκπομπές κλπ. (Δεκέμβριος 2003).

9.   Έρευνα του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ»

 

Σχεδιασμός

1.Δημιουργεί ελκυστικές για τους επισκέπτες υπηρεσίες (κυκλικές γραμμές με τη χρήση λεωφορείων ειδικού τύπου για την εξυπηρέτηση του ιστορικού κέντρου και της Άνω Πόλης, γραμμή σύνδεσης με το αεροδρόμιο σε 24ωρη λειτουργία, πολιτιστική γραμμή)

2. Πρωτοβουλίες - Διαβούλευση και διάλογος με φορείς της Θεσσαλονίκης για τον «νέο συγκοινωνιακό χάρτη» της Θεσσαλονίκης (υλοποιήθηκε, Μάρτ. '05). Πλήρης εκπόνηση συγκοινωνιακού χάρτη Θεσσαλονίκης μετά από συνεργασία με το ΥΜΕ και όλους ανεξαίρετα τους φορείς της Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με τα θέματα (υλοποιήθηκε, Απρ. '05). Διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και μέτρων του συγκοινωνιακού χάρτη (διαρκής συνεργασία με φορείς). Συμμετοχή στελεχών του ΣΑΣΘ σε επιτροπή του ΥΜΕ με έργο την σύνταξη έκθεσης και προτάσεων για τον «νέο συγκοινωνιακό χάρτη» της Θεσσαλονίκης (ολοκληρώθηκε/παραδόθηκε στο ΥΜΕ/ Ιούλ.'05)

3. Μελέτη συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την εξυπηρέτηση των περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης εκτός εμβέλειας ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο μνημονίου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (η μελέτη ολοκληρώθηκε/Αύγ'05 και περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής και σχεδιασμού εξυπηρέτησης του νομού Θεσσαλονίκης, οι προτάσεις τεχνικού ενδιαφέροντος και κάλυψης δρομολογίων είναι αποδεκτές από το σύνολο των ΟΤΑ του νομού)

4. Διερεύνηση λύσεων σε συνεργασία με το ΥΜΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων του ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ - προτάσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας με παράλληλη βελτίωση της εξυπηρέτησης μετακίνησης από το ΚΤΕΛ στο νομό Θεσσαλονίκης

5. Μελέτη - Προτάσεις και συγκρότηση σχεδίου και προγράμματος άμεσης βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών σε κόμβους και οδικά τμήματα του ΠΣΘ - συνεργασία με δήμους, εργαζομένους ΟΑΣΘ, ΟΑΣΘ και Τροχαία για τα θέματα (υλοποιείται)

6. «Χάρτης πορείας» έργου προαστιακού σιδηρόδρομου και προτάσεις για την άμεση προώθησή του στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με φορείς/ ο ΟΣΕ υλοποιεί έργα & βελτιώσεις/ θέματα υπό ανακοίνωση από τον Υπουργό)

7. Σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος για εγκατάσταση του σηματοδοτούμενου κόμβου στην οδό Θερμαϊκού (είσοδος/έξοδος τερματικού της Σταυρούπολης). Συγχρηματοδότηση έργου εκ μέρους του ΣΑΣΘ/ υλοποίηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

8. Παρεμβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς για την αποκατάσταση της οδικής πρόσβασης και προσέγγισης των λεωφορείων στον τερματικό σταθμό του ΚΤΕΛ «Μακεδονία» - το θέμα είναι κρίσιμο και ήδη δρομολογούνται λύσεις

9. Διερεύνηση και πρωτοβουλίες για εξεύρεση τερματικού χώρου μετεπιβίβασης συγκοινωνίας ΚΤΕΛ και ΟΑΣΘ στον Δήμο Λαγκαδά

10. Συνεχείς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στο σύνολο του δικτύου του ΟΑΣΘ (τροποποιήσεις χαράξεων και ωραρίων, χωροθέτηση στάσεων, παρεμβάσεις γενικότερου αλλά και ειδικού χαρακτήρα)

11. Προώθηση πρωτοβουλίας για το σχεδιασμό και τη κατασκευή νέων στάσεων και χώρων στάθμευσης για τα ΤΑΞΙ (σε συνεργασία με ΥΜΕ -για την χρηματοδότηση- και το συνδικάτο των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ - υλοποιείται ήδη μελέτη του Δήμου Πυλαίας για έναν από τους χώρους)

12. Ανάδειξη του Στρατοπέδου Παύλου Μελά ως του πλέον πλεονεκτικού στρατηγικού στόχου για τη δημιουργία τερματικού σταθμού μετεπιβίβασης δημοσίων συγκοινωνιών (λεωφορεία, Μετρό) στη δυτική Θεσσαλονίκη

13. Συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μελέτης σκοπιμότητας που εκπονεί για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του κέντρου της πόλης και της Άνω Πόλης Θεσ/νίκης με μικρολεωφορεία

14. Το Σ.Α.Σ.Θ., κατόπιν συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, τον Ο.Α.Σ.Θ. και το ΚΤΕΛ, εκπόνησε σχετική μελέτη και εισηγήθηκε την μεταβολή της περιοχής εκτέλεσης της αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ . Με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (υπ'αριθμ. Α-68587/5029/4-7-2003, Φ.Ε.Κ. 934 Β΄/4-7-2003) ορίστηκε η μεταβολή. Οι νέες λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο του 2003

15. Με πρωτοβουλίες του Σ.Α.Σ.Θ. έχουν κατασκευαστεί - αναδιαμορφωθεί - επεκταθεί οι παρακάτω σταθμοί μετεπιβίβασης (2001-2003):

·  Ν.Σ.Σ. : Επέκταση - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου, Μελέτη/Επίβλεψη Σ.Α.Σ.Θ.

·  Α.Σ. ΙΚΕΑ : Κατασκευή - Μελέτη/Επίβλεψη Σ.Α.Σ.Θ.

·  Νέας Ελβετίας : Αναδιαμόρφωση - Μελέτη/Επίβλεψη ΟΑΣΘ, συμβουλευτικό ρόλο το Σ.Α.Σ.Θ.

·   Κόμβος Χορτιάτη : Κατασκευή - Μελέτη/Επίβλεψη Σ.Α.Σ.Θ.

·  Σταυρούπολη : Κατασκευή - Μελέτη/Επίβλεψη Ο.Α.Σ.Θ.

·  Κ.Τ.Ε.Λ. Μακεδονία : Επέκταση - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου, Μελέτη/Επίβλεψη Σ.Α.Σ.Θ.

·   Σίνδος: Είναι σε εξέλιξη ο φυσικός σχεδιασμός του τερματικού σταθμού στη Σίνδο στο Δήμο Εχεδώρου.

16. Εκπονήθηκε μελέτη για την αξιολόγηση της ποιότητας μεταφοράς επιβατών στο δίκτυο του ΟΑΣΘ και προσεγγιστική εκτίμηση αναγκών σε οχήματα λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα χωρητικότητας οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς και την κάλυψη της ζήτησης, σε περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που δεν εξυπηρετούνται σήμερα (Απρίλιος 2003).

Εποπτεία

     1.  Διενεργεί τον φιλικό διακανονισμό διαφορών μεταξύ πολιτών και ΟΑΣΘ

2.  Προετοιμάζει το αύριο μιας απελευθερωμένης αγοράς επιβατικών μεταφορών στη βάση των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/07.

3. Επεξεργασία και έγκριση με σχετική απόφαση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) του ΟΑΣΘ.

4. Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης εκτίμησης αναγκαίου αριθμού οχημάτων για την αύξηση στόλου του ΟΑΣΘ (με εντολή Υπουργού / υποβλήθηκε στο ΥΜΕ/ Μάιος '05)

5. Μελέτη του ΣΑΣΘ «αξιολόγησης λειτουργίας υφιστάμενων λεωφορειολωρίδων» (επικαιροποίηση Ιαν'05 και Μάιος '05 - προτάσεις πολιτικής)

6. Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων επιβατικών υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών, βρίσκεται σε προχωρημένη φάση εκπόνησης - με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα μέχρι σήμερα - περίληψη δόθηκε στον κ. Υπουργό)

7. Αξιοποίηση του συστήματος παρακολούθησης στόλου του ΟΑΣΘ μέσω τηλεματικής και πρόταση για ένταξη στο σύστημα ελέγχου ποιότητας εξυπηρέτησης των λεωφορειακών γραμμών που αναπτύσσεται από το ΣΑΣΘ σε συνεργασία με το ΙΜΕΤ - ο ΟΑΣΘ μέχρι στιγμής είναι απρόθυμος να συμμετάσχει σε κοινή προσπάθεια - αρνούμενος να διαθέσει on - line πληροφόρηση στο ΣΑΣΘ )

8. Παροχή επιστημονικών συμβουλών και υποστήριξη των πρωτοβουλιών Δήμων της Θεσσαλονίκης για δημιουργία διαδημοτικής ή ενδοδημοτικής συγκοινωνίας (πρόσφατο παράδειγμα: δήμοι Νεάπολης και Συκεών - εκπόνηση μελέτης και διερεύνηση για διάθεση οχήματος εκ μέρους του ΟΑΣΑ)

9. Πρωτοβουλίες διεξαγωγής έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκη (η έρευνα ολοκληρώθηκε, Φεβρ.'05)

10. Πλήρης αξιολόγηση επιχειρησιακής λειτουργίας γραμμής «32» του ΟΑΣΘ (υπάρχει δυσπιστία δημοτών και του ΟΤΑ/Δ. Ευόσμου αλλά και αδυναμία καλής εξυπηρέτησης εκ μέρους του ΟΑΣΘ σε ορισμένες ώρες της ημέρας λόγω ζήτησης)

11. Προγραμματισμός και έναρξη συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης οικισμών του Δ. Κουφαλίων και δήμων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνταν από τον ΟΑΣΘ μέχρι σήμερα

12. Ενέργειες και προγραμματισμός έναρξης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης οικισμών του Δήμου Καλλικράτειας και χρήσεων γης του Δήμου Μίκρας οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τον ΟΑΣΘ (όριο Ν. Χαλκιδικής)

13. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2898 περί σύστασης και λειτουργίας του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η ανάθεση εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται εντός των ορίων εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ., είναι δυνατή με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ. κατόπιν υποβολής συγκοινωνιακής μελέτης από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι εξής αιτήσεις (2002-2005):

·  Δήμος Ευόσμου , Δήμος Εχεδώρου , Δήμος Νεάπολης , Δήμος Πυλαίας

Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί

1. Οργανώνει εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο με στόχο την προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης

2.  Συμμετέχει στην Κοινοπραξία που έχει την ευθύνη για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων (ΚΕΜ), σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς, την Ανατολική Αναπτυξιακή και το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και προωθεί την επέκτασή του θεσμού των ΚΕΜ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης

3. Σχεδιάζει και διαθέτει ενημερωτικά και πληροφοριακά φυλλάδια προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

4. Αποφασιστική συμμετοχή στην προετοιμασία του φακέλου διεκδίκησης για το EURO 2012/ UEFA (η μελέτη του ΣΑΣΘ αποτέλεσε πρότυπο για όλες τις πόλεις της υποψηφιότητας αποσπώντας θετικά σχόλια από το Υφυπ. Αθλητισμού)

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας επικοινωνιακής πολιτικής για το ΣΑΣΘ με στόχο την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα των δημοσίων συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του ΥΜΕ και τις υπηρεσίες τύπου της πόλης - Προώθηση και παρουσίαση θεμάτων από έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία, έκδοση εντύπων για τα θέματα όπως:

· Συγκοινωνιακός Χάρτης Θεσσαλονίκης (με την συγκυρία της παρουσίασής του από τον Υπουργό Μεταφορών)

· Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και πληροφόρησης του κοινού

· Τιμολογιακή πολιτική (έντυπο υπό έκδοση)

·  Πλήρης Χάρτης λεωφορειακών γραμμών της Θεσσαλονίκης (υπό προετοιμασία και έκδοση)

· Παρουσίαση της «ταυτότητας» του Συμβουλίου

·  Οργάνωση-προετοιμασία και λειτουργία νέου, χρηστικού και πληροφοριακού WEBSITE του ΣΑΣΘ (θα εγκαινιασθεί σύντομα από τον Υπουργό Μεταφορών)

Εξοπλισμός

   1.  Δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής με την απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων (Λογισμικό        συγκοινωνιακού σχεδιασμού, Γεωπληροφοριακό σύστημα, Σχεσιακή Βάση Δεδομένων) (2011)

2. Διασύνδεση με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΘ (2011)

3. Συγχρηματοδότηση της τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο εξόδου λεωφορείων από τον τερματικό σταθμό Σταυρούπολης (2007) και στην οδό Πόντου του Δήμου Εχεδώρου (2007)

4. Προμήθεια και δωρεά στον ΟΑΣΘ τριών οχημάτων για τη δωρεάν μεταφορά ΑμεΑ (2005)

5. Χρηματοδότηση της δημιουργίας χώρου αναμονής ΤΑΧΙ στον ανατολικό τερματικό σταθμό Α.Σ. ΙΚΕΑ (2007)

6. Έγκριση σύστασης νέας υπηρεσίας στον ΟΑΣΘ και σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ (2004)

7. Δωρεά στον ΟΑΣΘ τριών γερανοφόρων οχημάτων για απομάκρυνση παράνομα σταθμευμένων οχημάτων σε οδούς διέλευσης λεωφορείων (2002)

8. Συγχρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονων ψηφιακών συσκευών καταγραφής παραβάσεων εντός των ΕΛΛ (2002)

9. Διάθεση καρτών σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες και μαθητές ιδρυμάτων

10. Συνεργασία (παρεμβάσεις) για την αγορά με δαπάνες του ΟΑΣΘ και δωρεά (8) δικύκλων παρακολούθησης της κυκλοφορίας προς την Τροχαία Θεσσαλονίκης ώστε να επιλύονται με αμεσότητα προβλήματα εγκλωβισμού λεωφορείων από παράνομες σταθμεύσεις ή άλλα εμπόδια σε οδούς με λεωφορειακές γραμμές (μέτρο του συγκοινωνιακού χάρτη/ η αγορά προωθείται

11. Μηχανογραφική οργάνωση και συγκρότηση σε ενιαίο δίκτυο εργασίας των υπολογιστών και συστημάτων του ΣΑΣΘ (δομημένη καλωδίωση/ Server / hubs κλπ. - υλοποιήθηκε και λειτουργεί)

12. Προώθηση νέων τεχνολογιών: Έρευνα αγοράς και υλοποίηση προμήθειας σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ νέων ψηφιακών συσκευών (καμερών) επιτήρησης των λεωφορειολωρίδων (υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκ. χάρτη)

13. Προσπάθειες και πρωτοβουλίες για προμήθεια μικρών λεωφορείων για ενίσχυση του έργου του ΟΑΣΘ (ή άλλων φορέων της πόλης) σχετικά με την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ (έργο με επιτυχία και ζήτηση μέχρι σήμερα)

  14.  Μετεγκατάσταση του Συμβουλίου και του χώρου συνεδριάσεων μετά από (4) χρόνια λειτουργίας (από χωρικά διασπασμένες και επικίνδυνες για την ασφάλεια εγκαταστάσεις) σε νέο, σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον το οποίο αναβαθμίζει το ρόλο και το κύρος του (Ιούλιος 2005)

 

Συνεργασίες

1.  Διαρκής συνεργασία με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ αφενός για την έναρξη και τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, τερματικών σταθμών κ.ά. και για θέματα αμοιβαίας αρμοδιότητας π.χ. ωράρια φορτοεκφορτώσεων στο Δ. Θεσσαλονίκης κ.λπ

2. Διερεύνηση του πλαισίου και συνεργασία με ΟΑΣΘ, ΔΕΠΑ και ερευνητικούς φορείς για εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (εκπόνηση προδιαγραφών μελέτης)

3. Πρωτοβουλίες του ΣΑΣΘ για θέματα στα οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα εκ μέρους του: Συναντήσεις εργασίας και προώθηση έργων μικρών και μεσαίων (δημοτικές και διαδημοτικές αστικές συγκοινωνίες, ευπρεπισμός και καθαριότητα σε πολλά σημεία συγκέντρωσης επιβατών και τερματικούς, χορήγηση με δαπάνες του ΣΑΣΘ δωρεάν καρτών και εισιτηρίων σε περιπτώσεις φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, προώθηση συνεργασιών με φορείς και κοινωνικά σωματεία της πόλης, ίδρυση στάσεων και παρακάμψεις γραμμών για εξυπηρέτηση οικισμών τα οποία δεν είχαν εξυπηρέτηση στο παρελθόν (περιοχή Γηροκομείου στον κόμβο ΤΙΤΑΝ, οικισμών στα όρια άλλων νομών, οικισμού Νικόπολης Δ. Λαχανά, Λαγυνών Δ Λαγκαδά, οικισμών στο Δ. Μίκρας, περιοχής Κηφισιάς του Δ. Καλαμαριάς κ.ά. συνεργασία με Οργανισμό Θεσσαλονίκης, ΟΣΕ, ΤΕΕ/ΤΚΜ και άλλους φορείς για θέματα υποδομών της Θεσσαλονίκης κ.ά.).